Tryskání

Pro předúpravu lakovaných dílů disponujeme tryskacím strojem s metacími koly.

Velikost tryskaných dílů

  • rotační průměr: 2000 mm
  • délka: 2300 mm
  • hmotnost výrobku na závěs: 500 kg

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu různých materiálu, často ale tvrdých kovů. Metací kola vrhají abrazivo na točící a pohybující se díly zároveň zespodu, ze středu i ze shora, čímž je zasažen celý povrch dílu během jednoho tryskacího cyklu. Jako abrazivo se nejčastěji používá ocelová drť nebo ocelový granulát. Materiál se takto zbavuje staré vrstvy barvy,rzi, mastnot, ale také dokonale upravuje výrobky po obrábění, pálení a podobně.

Vyrobila agentura Weboo 2018; Stránky Kovovýroba Dobeš